◄ Others cities

The website for going out with friends and making new friends in your city.
         
 • Thanks to your help, the site will remain healthy
 • Detects problems and win points for becoming VIP Member
 • Your anonymity is guaranteed!

Which offense do you want to submit to the community?

Login
(Thehegenz)


Profile descriptionThehegenz  


Registration date
05 August 2022

Last connection
05 August 2022 - 14h38

Their favorite events

No events have been attended

Registration reliability
0 0 0 0
 
Personal Info
Rankings
First Name : Thehegenz
Sex : Unknown
Status : Unknown
Birthday : Unknown
Area : Unknown


Not ranked
A few words
Thehegenz.net - Kênh thông tin dành cho bạn đọc tìm hiểu về thê hệ gen Z, thế hệ lớn lên trong sự bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số, thiết bị di dộng, mạng xã hội, internet,... Một thế hệ với nhận thức mạnh mẽ về sức mạnh của truyền thông đại chúng, thông tin, những trải nghiệm ảo và toàn cầu hóa. Họ đang thay đổi cả thế giới, quyết định văn hóa cũng như xu hướng người tiêu dùng. Cùng theo dõi kênh tin tức của chúng tôi để biết thêm về thế hệ gen Z này nhé.
#thehegenz #genz #thehemoi #newgen
Thông tin liên hệ 
- Website: https://thehegenz.net/
- Mail: info.thehegenz.net@gmail.com
- Phone: 0936 314 550
- Địa chỉ: 83 Tân Khai, phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
https://thehegenz.net/
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=N24HXaYAAAAJ
https://sites.google.com/view/thehegenz/
https://www.youtube.com/channel/UCJdiNhmpvmp5kB9cYaFNGAA/about
https://twitter.com/thehegenz
https://www.linkedin.com/in/thehegenz/
https://www.quora.com/profile/Thehegenz
https://social.msdn.microsoft.com/Profile/thehegenz
https://www.pinterest.com/infothehegenznet/
https://thehegenznet.wordpress.com/
https://ok.ru/profile/581794863199/statuses/
  To:
 • Send them a private message
 • Show the list of their upcoming events
 • Know if you have already met this person during an event

 • Log in!

  Fb Connect

« Find others
Check out the forum